Реклама

Уважаеми приятели,

Основен мост между България, българите в странство и заинтересованите местни общности са единайсетте български културни института (БКИ) зад граница. В тях се случват събития на български автори, които позволяват на редица творци да покажат творбите си пред диаспората както и заинтересовани представители на страната домакин. Повечето институти предлагат изучаване на български език. В тази част от портала ще може да получите кратка информация и контакти на официалните организации представящи и разпространяващи българската култура в чужбина.

Дейността на културните институти се регламентира в Закон за закрила и развитие на Културата. Чл. 5. (1) Държавните културни институти са юридически лица на бюджетна издръжка, които се създават, преобразуват и закриват от Министерския съвет по предложение на министъра на културата или със закон.

 

Понастоящем има 11 действащи културни института в чужбина:

Берлин, Братислава, Будапеща, Варшава, Виена, Лондон, Москва, Париж, Прага, Рим и Скопие. Повечето институти предлагат обучение по български език.

Последният институт е отворен през 2011г. в Лондон, а първият през 1936г. в Будапеща.