2021
6 Септември, 20:00 ч. летен театър, Варна. Цени на билетите: 50-100 лв.

7 Септември, 20:00 ч. античен театър, Пловдив. Цени на билетите: 65-120 лв.